Image
Category image
Corona
55.000,00 ₫
Corona Extra là tên một hãng bia lager của công ty Cervecería Modelo, México. Corona là một trong những thương hiệu bia bán chạy nhất trên toàn thế giới. Riêng tại Hoa Kỳ, Corona Extra là một trong những hãng đồ uống bán chạy nhất từ năm 1998.